Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- سازه و زلزله

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران - زلزله وسازه

به اطلاع می رساند:

تاریخ شروع کلاس درس آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها توسط آقای دکتر حاجی رسولی ها، از تاریخ 16/5/96 لغایت 28 / 5 / 96 می باشد.

آموزش دانشکده فنی و مهندسی