سخنرانی پروفسور پیلاکوتاس، عضو هیئت علمی قطب مهندسی زلزله و بتن دانشگاه شفیلد انگلستان

حضور و سخنرانی پروفسور پیلاکوتاس، سه شنبه هجدهم مهرماه ساعت 11 صبح در سالن مرحوم آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ

16 مهر 1396 - 15:40

شبیه سازی میدانی زلزله در بافت های فرسوده

برای اولین بار در مقیاس واقعی در ایران صورت گرفت:

18 تیر 1396 - 13:21

کنفرانس ها